کارشناس سیستم مدیریت محتوا (CMS)

اگر خود را بلندپرواز و سخت‌کوش می‌دانید، برای چالش‌های بزرگ، مدیریت بحران ،حل مساله و مارکتینگ در لحظه آماده‌اید و می‌توانید از هر فرصتی برای رشد و ترقی استفاده کنید، جای شما در مغز رایانه است.

ایران - تهران
اداری

کارشناس سیستم مدیریت محتوا (CMS)

وظایف : 

• نظارت بر تهیه رپورتاژ آگهی ها
• مدیریت آپدیت پست ها
• نظارت بر آپدیت صفحه های برند محصول
• همکاری در ایده پردازی های مرتبط با تولید محتوا متنی و بصری
• همکاری با سایر تیم های در خصوص محتواهای فنی تولید شده
• طراحی و تولید استراتژی های محتوایی
• آماده نمودن برنامه زمانی تیم محتوا
• همکاری مستقیم با تیم SEO در جهت بهبود فرآیندهای موجود در SEO سایت
• آموزش و آنبردینگ تیم محتوا 
• ارائه بازخورد به افراد تیم برای بهبود عملکرد
• مشخص نمودن شاخص های عملکردی تیم و رصد نمودن فرآیند بهبود عملکرد افراد در تیم محتوا
• برنامه ریزی ماهانه تولید و انتشار و بروزرسانی محتواهای موجود و مورد نیاز
• گزارش فعالیت تیم و برنامه اجرایی برای بهبود وضعیت تیم