کارشناس پشتیبانی عملیات

اگر خود را بلندپرواز و سخت‌کوش می‌دانید، برای چالش‌های بزرگ، مدیریت بحران ،حل مساله و مارکتینگ در لحظه آماده‌اید و می‌توانید از هر فرصتی برای رشد و ترقی استفاده کنید، جای شما در مغز رایانه است.

ایران - تهران
عملیات

کارشناس پشتیبانی عملیات

  • کنترل پایگاه داده مشتریان
  • تحلیل داده های مشریان
  • تولید محتوا و مدیریت وبسایت
  • انجام امور خدمات مشتریان
  • تولید محتوا و انتشار ر بستر شبکه های اجتماعی
  • سنجش رضایت مشریان
  • انجام امور جذب، احیا و وفادارسازی مشتریان
  • انجام سایر امور محوله در حوزه امور مشتریان