مدیر توسعه و کسب کار

اگر خود را بلندپرواز و سخت‌کوش می‌دانید، برای چالش‌های بزرگ، مدیریت بحران ،حل مساله و مارکتینگ در لحظه آماده‌اید و می‌توانید از هر فرصتی برای رشد و ترقی استفاده کنید، جای شما در مغز رایانه است.

ایران - تهران
اداری

مدیر توسعه و کسب کار

وظایف : 

• جمع آوری داده ها از شرکا، رقبا، و محیط کسب وکار.
• تقسیم بندی مشتری و انتخاب داده های مشتری.
• ارزیابی رقابت بازار با مقایسه خدمات و سرویس های مختلف رقبا و سطوح مختلف رقبا.
• برنامه ریزی و توسعه استراتژی های تجاری.
• تحلیل پیوسته شرایط داخلی و خارجی و ارایه گزارش های تحلیلی به مدیریت ارشد.
• ارائه بیزینس مدلهای مختلف ، سناریوهای توسعه کسب و کار و ارزیابی بیزینس مدلهای مختلف مبتنی بر شرایط بازار و تحلیل رفتار مشتریان.
• درک رفتار مشتریان و مصرف کنندگان و تحلیل بوم درک مشتریان.
• الگوبرداری از سایر بازیگران اصلی موفق در صنعت در مقایس جهانی و ارائه پیشنهاد فرصت ها برای بهبود خدمات و توسعه محصول.
• آنالیز نیازها و رفتار مشتری برای استخراج گرایش ها و نگرش ها.
• طراحی فرایندهای نظارت و تعریف KPIs معنادار برای تصمیم گیری بهتر.
• آشنایی کامل با اکوسیستم استارتاپی و تسلط بر اصول دیجیتال مارکتینگ.
• ارائه سناریو های مختلف برای گروه محصولات و خدمات براساس استراتژی های خلق ارزش و مزیت رقابتی پایدار و ایده های خلاقانه برای افزایش قابلیت دید محصول ، خدمات و فروش.
• آماده سازی گزارش ها عملکرد دوره ای و ارزیابی تصمیمات و اقدامات گذشته.
• ارائه پیشنهادات برای خلق استراتژی های آینده از طریق تحلیل رقابتی ، توسعه کسب وکار.
• انجام تحقیقات بازار برای یافتن پاسخ درباره نیازها، عادات و گرایش ها مصرف کننده.
• ارائه گزارشات تخصصی هفتگی برای تصمیم گیری بهتر مدیریت و زنجیره ارزش تصمیم گیری.